+385 99 3651 274 tatjana.dragovic@csg.hr

CONSULTING PROJEKTI

Usluga stručne i tehničke potpore u području sigurnosne politike.

Analize postojećeg stanja i identifikacije potreba za unaprjeđenjem sustava javnog uzbunjivanja u RH. – za potrebe civilne zaštite

Ljudska potreba da budu pravovremeno upozoreni na opasnost stara je praktički koliko i ljudski rod. Naravno, koristile su se mogućnosti koje je nosilo određeno vrijeme pa se uzbunjivalo glasom, udaranjem u određene predmete, vatrom i dimom, sve do modernih vremena i upotrebe digitalnih tehnologija koje omogućavaju uzbunjivanje velikog broja ljudi, na velikom teritoriju i u realnom vremenu.

Poplave, olujno nevrijeme, erupcije vulkana, tsunami, su samo neki od primjera prirodnih ugroza u kojima je korisno imati razvijen sustav javnog uzbunjivanja. Industrijalizacija, razni zahvati u prostoru te prerada, skladištenje i prijevoz opasnih tvari znatno povećava rizik od nesreća i katastrofa, a samim time i potrebu za javnim uzbunjivanjem.

Planom zaštite i spašavanja za područje Republike Hrvatske određuju se predradnje koje je potrebno provesti kako bi se definiralo postupanje za djelovanje sustava javnog uzbunjivanja za potrebe upozoravanja na nastalu katastrofu i veliku nesreću.

Identifikacijom izazova, njihovom analizom i pravilnim hijerarhijskim redoslijedom, poštujući proces izrade stabla izazova i ciljeva dobivamo uvid u mogućnosti formulacije specifičnih izazova koje postojeći sustav javnog uzbunjivanja nosi, kao i ciljeva koje želimo postići u svrhu postizanja općeg cilja. Na taj način olakšavamo praćenje realizacije koraka u pripremi tehničkih uvjeta, provođenje potrebnih promjena, pripremi projektne dokumentacije i realizaciji uspostave sustava.

Na žalost, živimo u vremenima klimatskih promjena, sukoba „svih vrsta i podvrsta“, raznih odluka koje često znaju dovesti do lošijih rješenj; ukratko krize na svim područjima, gdje  nam je dobar sustav javnog uzbunjivanja, plan zaštite i spašavanja, kao i procjena rizika i šteta sve potrebniji.