+385 99 3651 274 tatjana.dragovic@csg.hr

Savjetovanje 

Razvoj informacijske i komunikacijske tehnologije postavlja sve složenije zahtjeve pri rješavanju korisničkih potreba za komunikacijom. Pojavljuje se sve veći broj korisnika, različiti protokoli i tehnologije, te multimedijske aplikacije koje zahtijevaju sve veću mrežnu propusnost.

Područja djelovanje :

 • demokratsko-političke kulture, primjena dobrog upravljanja;
 • obrazovanja, znanosti i istraživanja, znanost, stručni rad i istraživanje, interdisplinarna područja znanosti, znanstveno istraživački rad;
 • zaštita i spašavanje, ostale djelatnosti iz područja zaštite i spašavanja.

Ciljevi

 • djelatno podupiranje sveopćeg boljitka Republike Hrvatske, a posebice jačanje područja sigurnosnih politika
 • korištenje postojećih i razvijanje novih potencijala za sigurnosna pitanja poput pitanja sigurnosti granica, civilne zaštite i zaštite kritične infrastrukture, jačanje otpornosti društva u slučaju masovnih katastrofa, upravljanje krizama, međunarodne mirovne operacije te primjena analize rizika u gospodarskom poslovanju
 • promicanja uloge sigurnosnih politika u gospodarskom i kulturnom razvoju društva
 • praćenje, analiza, istraživanje i razvoj sigurnosnih politika
 • prenošenje stručnog znanja iz područja sigurnosti.

Djelatnosti:

 • promicanje, organizacija i sudjelovanje u organizaciji manifestacija vezanih uz za područje sigurnosti
 • istraživanje i izrada znanstvenih i stručnih radova i publikacija na područjima sigurnosti ;
 • izrada procjena rizika i planova sigurnosti u svrhu poticanja i promicanja energetskog razvoja, industrijskog razvoja i razvoja inovatorstva te konkurentnosti, energetike, industrije i inovatorstva, turizma, zaštite okoliša;;
 • pružanje savjetodavnih i drugih stručnih usluga i pomoći na područjima sigurnosti, posebno na područjima sigurnosti granica i migracija, ekonomske i gospodarske sigurnosti, sigurnosti u turizmu, zaštite građana i imovine, zaštite okoliša te zaštite kritične infrastrukture
 • prikupljanje i obrađivanje znanstvene i stručne literature na područjima sigurnosti, posebno na područjima sigurnosti granica i migracija, ekonomske i gospodarske sigurnosti, sigurnosti u turizma, zaštite građana i imovine, zaštite okoliša te zaštite kritične infrastrukture
 • analiza globalnih, regionalnih i lokalnih trendova gospodarskog razvoja te razvoja energetike, industrije i inovatorstva, turizma, kulture, zdravstvene i socijalne skrbi, socijalne uključenosti te politike zapošljavanja, osobito marginaliziranih skupina, obrazovanja, sporta, zaštite okoliša;
 • izrada prijedloga strateških ciljeva i izmjena propisa na područjima sigurnosti, posebno na područjima sigurnosti granica i migracija, ekonomske i gospodarske sigurnosti, sigurnosti u turizma, zaštite građana i imovine, zaštite okoliša te zaštite kritične infrastrukture
 • izrada prijedloga strateških i drugih dokumenata za javni i privatni sektor na područjima sigurnosti, posebno na područjima sigurnosti granica i migracija, ekonomske i gospodarske sigurnosti, sigurnosti u turizmu, zaštite građana i imovine, zaštite okoliša te zaštite kritične infrastrukture
 • priprema projekata za financiranje iz sredstava EU i domaćih i međunarodnih organizacija na područjima sigurnosti, posebno na područjima sigurnosti granica i migracija, ekonomske i gospodarske sigurnosti, sigurnosti u turizmu, zaštite građana i imovine, zaštite okoliša te zaštite kritične infrastrukture
 • suradnja s poslodavcima, udrugama poslodavaca, državnim institucijama, akademskom zajednicom, stručnim udruženjima, nevladinim udrugama i drugim organizacijama te pravnim osobama u zemlji i inozemstvu u cilju stvaranja sinergijskog učinka na polju sigurnosti, posebno na područjima sigurnosti granica i migracija, ekonomske i gospodarske sigurnosti, sigurnosti u turizmu, zaštite građana i imovine, zaštite okoliša te zaštite kritične infrastrukture;
 • poticanje međuresorne suradnje neophodne za ostvarivanje ciljeva iz polja sigurnosti, posebno na područjima sigurnosti granica i migracija, ekonomske i gospodarske sigurnosti, sigurnosti u turizmu, zaštite građana i imovine, zaštite okoliša te zaštite kritične infrastrukture;
 • informiranje javnosti o novitetima na području energetike, industrije i inovatorstva na domaćem i stranom tržištu, turizma, kulture, zdravstvene i socijalne skrbi, obrazovanja, sporta, zaštite okoliša;.
 • organizacija seminara, radionica, stručnih skupova, predavanja,
 • istraživanje i planiranje integracije vojnih i civilnih resursa kod odgovora na prirodne katastrofe
 • istraživanje i planiranje velikih događaja s područja sigurnosnih zahtjeva i antiterotističke zaštite
 • organizacija djelovanja u situacijskim centrima
 • razvoj cyber rješenja za korporacije
 • aktivnosti vezane za pomorsku sigurnost i pravo mora te zaštita pomorskih brodova i luka