Vaš izazov,

naše rješenje.

Završen znanstveno-istraživački projekt SAFTE

U periodu od siječnja 2017. do ožujka 2018. godine trajao je znanstveno-istraživački projekt SAFTE koji je imao za cilj istražiti dostupnost malog i lakog oružja teroristima, na ilegalnom tržištu.

Svrha projekta je bila unaprijediti znanje i stručnost o ilegalnim tržištima naoružanja u zemljama Europske unije, istražiti načine kako teroristi dolaze do ilegalnog oružja na tim tržištima, koje su dosadašnje politike na nacionalnim razinama razvijene u svrhu sprečavanja i suzbijanja ovog fenomena te u konačnosti izraditi preporuke kako za Europsku uniju kao naručitelja istraživanja tako i za zemlje članice.

Projekt je sufinanciran od strane Europske komisije putem Fonda za unutarnju sigurnost (Internal Security Fund). Voditelj konzorcija je bio Flamanski institut za mir dok su partnerske institucije bile SIPRI, Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna, Arquebus Solutions, Bureau Bruinsma i Small Arms Survey. U projektu je istraživano stanje u osam država Europske unije (Belgija, Danska, Francuska, Hrvatska, Italija, Nizozemska, Rumunjska i Velika Britanija), Ukrajina i Sjeverna Afrika.

Istraživački tim iz Republike Hrvatske je sačinjavao: dr. sc. Filip Dragović kao glavni istraživač; Krešimir Mamić, dipl. krim., istraživač; te, doc. dr. sc. Robert Mikac, istraživač.

Istraživanje za Republiku Hrvatsku je prvo takvo cjelovito provedeno istraživanje u kojem je spomenuti tim dobio na uvid i korištenje baze podataka Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske uz izrazitu potporu Glavnog ravnatelja policije i Ravnateljstva policije bez koje ne bi bilo moguće provesti detaljnu analizu. Pored navedenog, tijekom istraživanja prikupljena su 102 statistička upitnika o percepciji stručnjaka koji se bave ovim područjem, čiji rezultati su obrađeni IBM SPSS softverom, obavljeno je 20 intervjua sa srednjom i visokom razinom menadžmenta iz ključnih ministarstava i agencija te stručnjaka za oružje koji se bave predmetnom tematikom kao što je u nekoliko navrata posjećivana tvornica oružja HS Produkt d.o.o. iz Karlovca kako bi se stekao uvid u proces proizvodnje i zaštite oružja.

Dio rezultata istraživanja hrvatski istraživači su predstavili i na globalnoj Interpolovoj konferenciji održanoj u Dubrovniku tijekom jeseni 2017. godine.
Završna konferencija SAFTE projekta je održana 17. travnja 2018. godine u Flamanskom parlamentu gdje su pred velikim brojem okupljenih sudionika predstavljeni rezultati i preporuke projekta.

Link na SAFTE projekt: http://www.flemishpeaceinstitute.eu/safte/project-overview
Link na publikacije projekta: http://www.flemishpeaceinstitute.eu/safte/publications
Link na studiju slučaja Republike Hrvatske: http://www.flemishpeaceinstitute.eu/sites/vlaamsvredesinstituut.eu/files/wysiwyg/project_safte_croatia.pdf

This post is also available in: enEnglish