+385 99 3651 274 tatjana.dragovic@csg.hr

Savjetovanje 

Razvoj informacijske i komunikacijske tehnologije postavlja sve složenije zahtjeve pri rješavanju korisničkih potreba za komunikacijom. Pojavljuje se sve veći broj korisnika, različiti protokoli i tehnologije, te multimedijske aplikacije koje zahtijevaju sve veću mrežnu propusnost.

Područje djelovanja i ciljevi

  • demokratsko-političke kulture, primjena dobrog upravljanja
  • obrazovanja, znanosti i istraživanja, znanost, stručni rad i istraživanje, interdisplinarna područja znanosti, znanstveno istraživački rad
  • zaštita i spašavanje, ostale djelatnosti iz područja zaštite i spašavanja.
  • djelatno podupiranje sveopćeg boljitka Republike Hrvatske, a posebice jačanje područja sigurnosnih politika
  • korištenje postojećih i razvijanje novih potencijala za sigurnosna pitanja poput pitanja sigurnosti granica, civilne zaštite i zaštite kritične infrastrukture, jačanje otpornosti društva u slučaju masovnih katastrofa, upravljanje krizama, međunarodne mirovne operacije te primjena analize rizika u gospodarskom poslovanju
  • promicanja uloge sigurnosnih politika u gospodarskom i kulturnom razvoju društva
  • praćenje, analiza, istraživanje i razvoj sigurnosnih politika
  • prenošenje stručnog znanja iz područja sigurnosti

Projekti savjetovanja

Usluga stručne i tehničke potpore u području sigurnosne politike.

Civilne zaštita HR

Analize postojećeg stanja i identifikacije potreba za unaprjeđenjem sustava javnog uzbunjivanja u RH. – za potrebe civilne zaštite