+385 99 3651 274 tatjana.dragovic@csg.hr

Strukturno kabliranje

Što je strukturno kabliranje?

Razvoj informacijske i komunikacijske tehnologije postavlja sve složenije zahtjeve pri rješavanju korisničkih potreba za komunikacijom. Pojavljuje se sve veći broj korisnika, različiti protokoli i tehnologije, te multimedijske aplikacije koje zahtijevaju sve veću mrežnu propusnost.

U zadovoljavanju rastućih zahtjeva korisnika postavljaju se uvjeti za smanjenje rizika od grešaka i pada mrežnog sustava, te bržeg otklanjanja mogućih problema.

Za ostvarenje traženih zahtjeva jedna od najvažnijih pretpostavki je izgradnja kvalitetne mrežne infrastrukture visokih performansi, neovisne o tehnološkom razvoju i promjenama u proizvodima i aplikacijama koje bi zahtijevale veća dodatna financijska ulaganja.

Izgradnjom strukturnog kabliranja umanjuje se mogućnost grešaka na najosjetljivijem dijelu mrežnog sustava, u kabelskoj infrastrukturi.

 

Definicija: “Strukturno kabliranje predstavlja instalaciju kabelskog mrežnog sustava višestruke namjene, izvedenog kao jedan jedinstveni sustav ili kao više podsustava u jednoj ili više građevina, s mogućnošću povezivanja u zajedničku cjelinu.”

 

Strukturno kabliranje treba osigurati dovoljan broj priključaka višestruke namjene, čiju će svrhu i obujam korištenja odrediti sam korisnik prema svojim trenutačnim potrebama.

Osnovna pravila strukturnog kabliranja:

  • mreža nikad ne postaje manja i jednostavnija
  • gradite mrežu koja će obuhvatiti i telefoniju i informatiku
  • uvijek instalirajte više kabela nego što traže Vaše trenutačne potrebe
  • koristite standarde strukturnog kabliranja
  • koristite provjerene visoko kvalitetne kabele i komponente
  • važna je funkcionalnost, ali ništa manje ni izgled
  • projektiranje i izvođenje povjerite iskusnim i provjerenim tvrtkama
  • odmah dokumentirajte izvedeno stanje mrežne infrastrukture
  • instalacijska infrastruktura je vrijedna ulaganja